PROJELER

Profesyonel Entegre Çevre Hizmetleri

Projelerimiz

13 İlimizde Hava Kalitesi Ön Değerlendirme İşi

13 İlimizde Hava Kalitesi Ön Değerlendirme İşi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürülüğü tarafından ihale edilen ve DOKAY Mühendislik ve Danışmanlık Ltd Şti tarafından yürütülen "13 İlimizde Hava Kalitesi Ön Değerlendirme İşi"nin emisyon envanteri hesaplanması, kirlilik dağılım haritalarının hazırlanması, uydu verisi analizi ve nümerik iklim ve hava kalitesi modelinin çalıştırılması iş paketleri firmamız tarafından yürütülmektedir.

7 İlimizde Hava Kalitesi Ön Değerlendirme İşi (Adana Bölgesi)

7 İlimizde Hava Kalitesi Ön Değerlendirme İşi (Adana Bölgesi)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürülüğü tarafından ihale edilen ve Çınar Çevre Laboratuvarı tarafından yürütülen ve Adana Temiz Hava Merkezi (Adana THM)'yi kapsayan "7 İlimizde Hava Kalitesi Ön Değerlendirme İşi"nin emisyon envanteri hesaplanması, kirlilik dağılım haritalarının hazırlanması, uölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, uydu verisi analizi ve nümerik iklim ve hava kalitesi modelinin çalıştırılması, sabit istasyon yrlerinin belirlenmesi iş paketleri firmamız tarafından yürütülmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir Çevre Yolu Projesi

Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir Çevre Yolu Projesi

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan İzmir Çevre Yolu projesinde inşaat aşamasında yapılacak faaliyetlerden ve işletme aşmasında taşıt emisyonlarından kaynaklanacak etkilerin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi

Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi

Gazprom tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi Türkiye Bölümünün inşaat aşamasında kullanılan gemilerden ve işletme aşamasında kurulması planlanan istasyonlarıdan kaynaklanacak emisyonların etkilerinin değerlendirilmesi

Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi

Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi

Gazprom tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi Türkiye Bölümünün inşaat aşamasında kullanılan gemilerden ve diğer ekipmanlardan kaynaklanacak emisyonların etkilerinin değerlendirilmesi işi

Elektrik Üreticileri Derneği Kömürde Kükürt Yüzdesi Artışının Değerlendirilmesi

Elektrik Üreticileri Derneği Kömürde Kükürt Yüzdesi Artışının Değerlendirilmesi

Elektrik Üreticileri Derneği için termik santrallerde kullanılan kükürt oranının arttırılması durumunda değişecek çevresel etkilerin örnek bir tesis üzerinde değerlendirilmesi işi

Sağlık Bakanlığı İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü

Sağlık Bakanlığı İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü'nün inşaat ve işletme aşamalarındaki hava kirleticilerin belirlenerek çevresel etkilerinin değerlendirilmesi işi.

Sağlık Bakanlığı Adana Sağlık Kampüsü

Sağlık Bakanlığı Adana Sağlık Kampüsü

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan Adana'da kurulması planlanan Entegre Sağlık Kampüsü'nün inşaat ve işletme aşamalarındaki hava kirleticilerin belirlenerek çevresel etkilerinin değerlendirilmesi işi.

1.200 MW Gerze Termik Santrali

1.200 MW Gerze Termik Santrali

Anadolu Grubu tarafından kurulması planlanan Gerze Termik santralinden kaynaklanacak emisyonların çevresel etkilerinin değerlendirilmesi

Akfen Mersin 1.148 MW Doğalgaz Çevrim Santrali

Akfen Mersin 1.148 MW Doğalgaz Çevrim Santrali

Akfen tarafından kurulması planlanan 1.148 MW Mersin Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinden  kaynaklanacak emisyonların çevresel etkilerinin değerlendirilmesi

TAV İzmir Adnan Menderes Havaalanı Genişletme Projesi

TAV İzmir Adnan Menderes Havaalanı Genişletme Projesi

TAV tarafından yürütülen İzmir Adnan Menderes Havaalanı Genişletme Projesinin işletme aşamasında uçaklardan ve diğer emisyon kaynaklarından ( yer destek ekipmanları, yedek güç üniteleri, araç trafiği, sabit kaynaklar vb) kaynaklanacak emisyonların hesaplanarak yakın çevreye olan etkilerinin incelenmesi çalışması.